Bytové domy

Bytové domy

Rychlá návratnost a úspora nákladů

Rychlá návratnost a úspora nákladů

 Fotovoltaika pro bytový dům přináší čistý a šetrný způsob získávání energie ze slunce a současně značnou úsporu nákladů za nákup spotřebované elektřiny.

 Fotovoltaika pro bytový dům přináší čistý a šetrný způsob získávání energie ze slunce a současně značnou úsporu nákladů za nákup spotřebované elektřiny.

blue

Uspoříte peníze za energie

green

Bydlíte lépe a kvalitněji

yellow

Šetříte životní prostředí

blue

Uspoříte peníze za energie

green

Bydlíte lépe a kvalitněji

yellow

Šetříte životní prostředí

Kdo může žádat?

Kdo může žádat?

➜ Vlastníci stávajících bytových domů

➜ Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

➜ Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

➜ Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

➜ Vlastníci stávajících bytových domů

➜ Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

➜ Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

➜ Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Ušetřete za elektrickou energii díky fotovoltaické elektrárně ve Vašem bytovém domě nyní s dotací až do výše 50% nákladů s podporou systémů s přímou spotřebou v jednotlivých bytech a společných prostorách nebo akumulací do akumulátorů.
Ušetřete za elektrickou energii díky fotovoltaické elektrárně ve Vašem bytovém domě nyní s dotací až do výše 50% nákladů s podporou systémů s přímou spotřebou v jednotlivých bytech a společných prostorách nebo akumulací do akumulátorů.

Příklad podpory z programu

Příklad podpory z programu

➜ Za 1 kWp instalovaného výkonu 15 000,- Kč

➜ Za 1 kWh elektrického akumulačního systému 10 000,- Kč

➜ Za 1 FV systému připojenu bytovou jednotku 10 000,- Kč

➜ Za 1 kWp instalovaného výkonu 15 000,- Kč

➜ Za 1 kWh elektrického akumulačního systému 10 000,- Kč

➜ Za 1 FV systému připojenu bytovou jednotku 10 000,- Kč

Klikněte pro kalkulaci NZÚ ➜

Klikněte pro kalkulaci NZÚ

Modelový příklad pro 8 patrový bytový dům o 23 bytech

Modelový příklad pro 8 patrový bytový dům o 23 bytech

➜ Celkové roční náklady všech bytů a společných prostor 400 tis. Kč – původní stav

➜ Celkové roční náklady všech bytů a společných prostor v provozu spolu s FVE 250 tis. Kč

➜ Roční úspora 150 tis. Kč

➜ Celkové náklady instalace 950 tis. Kč – Návratnost investice – 6.5 roků po odečtení dotace

➜ Celkové roční náklady všech bytů a společných prostor 400 tis. Kč – původní stav

 

➜ Celkové roční náklady všech bytů a společných prostor v provozu spolu s FVE 250 tis. Kč

 

➜ Roční úspora 150 tis. Kč

 

➜ Celkové náklady instalace 950 tis. Kč – Návratnost investice – 6.5 roků po odečtení dotace

Jak to vlastně funguje?

Jak to vlastně funguje?

Vyhláška Energetického regulačního úřadu z prosince 2022 umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím Tzv. zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj(FVE). Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena. Projektu se mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle toho se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti. Dodavatel elektřiny následně vyúčtuje celkovou spotřebu a od té se odečte množství elektřiny dodané v rámci sdílení.

Vyhláška Energetického regulačního úřadu z prosince 2022 umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím Tzv. zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj(FVE). Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena. Projektu se mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle toho se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti. Dodavatel elektřiny následně vyúčtuje celkovou spotřebu a od té se odečte množství elektřiny dodané v rámci sdílení.

Tento klíč může vyrobenou a spotřebovanou energii rozdělovat například:
Tento klíč může vyrobenou a spotřebovanou energii rozdělovat například:

➜ Stejným dílem mezi všechny bytové jednotky bez ohledu na spotřebu, každé bytové jednotce se pak poníží spotřeba elektrické energie poměrově stejným dílem

➜ Stejným dílem mezi všechny bytové jednotky bez ohledu na spotřebu, každé bytové jednotce se pak poníží spotřeba elektrické energie poměrově stejným dílem

➜ Nebo například dle spotřeby bytových jednotek, kdy byty s nejvyšší spotřebou mají nárok na největší podíl vyrobené energie

➜ Nebo například dle spotřeby bytových jednotek, kdy byty s nejvyšší spotřebou mají nárok na největší podíl vyrobené energie

➜ Další potenciálně spravedlivou formou rozdělení vyrobené energie je poměr dle podlahové plochy každého bytu k ploše celkové, podle které se platí i některé poplatky v rámci provozu bytového domu

➜ Další potenciálně spravedlivou formou rozdělení vyrobené energie je poměr dle podlahové plochy každého bytu k ploše celkové, podle které se platí i některé poplatky v rámci provozu bytového domu

Příklad rozdělení vyrobené energie

Příklad rozdělení vyrobené energie

Do sdílení je zapojeno 10 odběrných míst – bytových jednotek. Každá bytová jednotka dostane přidělena rovný podíl na výrobě elektrárny, který činní 20MWh za rok. Tímto poníží svou roční spotřebu o 2MWh. Podíl na výrobě každé zapojené bytové jednotky se nastaví podle výše roční spotřeby energií.
Do sdílení je zapojeno 10 odběrných míst – bytových jednotek. Každá bytová jednotka dostane přidělena rovný podíl na výrobě elektrárny, který činní 20MWh za rok. Tímto poníží svou roční spotřebu o 2MWh. Podíl na výrobě každé zapojené bytové jednotky se nastaví podle výše roční spotřeby energií.

Co Vás čeká po rozhodnutí nás oslovit?

Co Vás čeká po rozhodnutí nás oslovit?

➜ Vstupní analýza zahrnující vyhodnocení dat spotřeb bytového domu a příprava řešení – zdarma

➜ Příprava nabídky, její prezentace a po odsouhlasení podpis smlouvy o dílo

➜ Vyhotovení projektová dokumentace, příprava žádosti o vyřízení dotace

➜ Instalace fotovoltaické elektrárny, revize i zaškolení se systémem, následné předání vlastníkovi

➜ Vstupní analýza zahrnující vyhodnocení dat spotřeb bytového domu a příprava řešení – zdarma

 

➜ Příprava nabídky, její prezentace a po odsouhlasení podpis smlouvy o dílo

➜ Vyhotovení projektová dokumentace, příprava žádosti o vyřízení dotace

 

➜ Instalace fotovoltaické elektrárny, revize i zaškolení se systémem, následné předání vlastníkovi

Realizujeme i celkové rekonstrukce rodinných domů a zajistíme dodávky tepelných čerpadel

Realizujeme i celkové rekonstrukce rodinných domů a zajistíme dodávky tepelných čerpadel

Neváhejte a oslovte nás prostřednictvím poptávkového formuláře

Neváhejte a oslovte nás prostřednictvím poptávkového formuláře

LOGO 6

RING – fotovolt s.r.o.
Sukova 1593/2
Ostrava – Hulváky
709 00


IČ: 28638905
DIČ: CZ28638905


Spisovná značka: C 36186 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Telefon: +420 775 204 510
Email: office@ringfotovolt.cz

LOGO 6

RING – fotovolt s.r.o.
Sukova 1593/2
Ostrava – Hulváky
709 00


IČ: 28638905
DIČ: CZ28638905


Spisovná značka: C 36186 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Telefon: +420 775 204 510
Email: office@ringfotovolt.cz